Conconitest

Iedere 1e vrijdag van de maand, om 19.00 uur, stelt AV Weert leden die hardlopen in de gelegen­heid de Conconitest af te leg­gen. De Conconitest is bedoeld voor de enigzins gevorderde loper, die de trainingen zo effec­tief mogelijk wil indelen. Ook als je in het bezit bent van een hartslagmeter is de test zinvol. Als crite­rium geldt, dat je wel een half uur onon­derbroken moet kunnen hardlo­pen.

Met de Conconitest (niet te verwarren met de Coopertest) wordt het z.g. omslag­punt bepaald, waarbij het lichaam over­schakelt op een minder efficiënt energieleveringssysteem, wat gepaard gaat met de vorming van melkzuur in de spieren. Met behulp van dit omslag­punt kan men dan vrij nauw­keu­rig bepalen met welke hartfrequentie of loopsnel­heid men het meest effec­tief kan trainen om het uithoudingsvermogen te verbete­ren.

De Conconitest bestaat uit het lopen van een duurloop waarbij de loopsnelheid  heel geleidelijk wordt opgevoerd. De snelheid wordt bepaald door het lopen op een gemarkeerd parcours m.b.v. geluidssignalen. Met een hartslagmeter die de loper tij­dens de test bij zich draagt wordt de hartslag geregistreerd. Na de test worden deze gegevens via een computer in een grafiek verwerkt. Met behulp van deze grafiek wordt dan het om­slagpunt bepaald en een indi­vidu­eel schema voor de belastingsintensiteit samenge­steld. Enkele dagen na de test krijgt de sporter deze gegevens dan thuis gestuurd.

Wanneer en waar?
De test wordt dus iedere 1e vrijdag van de maand afgenomen op de atletiekbaan van AV Weert. Aanvang 19.00 uur.

Kosten
Voor niet-leden: € 10,=
Voor recreantleden AV Weert €  4,=
Voor wedstrijdleden van AV Weert is de test gratis.

Meer info 
Jan van den Bosch, tel 0495 – 53 45 04. Of kijk op de website van Jan