Contributie

Atletiek en Wandelsportvereniging Weert biedt verschillende activiteiten aan. Hieronder staan de contributietarieven voor 2021.

Tarieven 2021

Atletiek

A. Pupillen € 171,00 (inclusief wedstrijdlicentie)
B. Junioren € 194,00 (inclusief wedstrijdlicentie)
C. Senioren, Masters, Recreanten die op de atletiekbaan trainen € 184,00
D. Senioren, Masters, Recreanten die niet op de atletiekbaan trainen € 162,00
E. NSG € 89,00
F. RaceRunner € 89,00

Wandelen 

G. Sportief Wandelen en/of Nordic Walking € 108,00
H. Recreatief wandelen € 40,00

Additioneel
(naast lidmaatschap atletiek of wandelen)

I. Krachtraining € 84,00
J. Wedstrijdlicentie Atletiekunie: € 24,00
K Uitgebreid lidmaatschap KWBN € 8,50

Nieuwe leden betalen bij inschrijving € 20,00 administratiekosten.
Alle bedragen zijn inclusief bondscontributie. Wil men lid worden van twee of meer bonden, dan zijn de tweede en volgende bondscontributies voor eigen rekening. Sportkeuring door Mediweert wordt dringend geadviseerd voor alle (nieuwe) leden vanaf 35 jaar

Contributiekorting gezinsleden (alleen voor jeugdleden)
Het tweede jeugdlid uit hetzelfde gezin: 10% korting, derde en volgende jeugdleden 25% korting.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol kalenderjaar, en wordt stilzwijgend verlengd tenzij vóór 25 oktober (voor de categorie wandelen) of vóór 25 december (voor de categorie atletiek) van het lopende jaar bericht van beëindiging van het lidmaatschap wordt gegeven.

Lid worden?
Wanneer u zich wilt aanmelden als lid van AV Weert, adviseren wij u eerst één of twee keer, gratis en zonder verplichtingen, deel te nemen aan een training en/of een wandeling.

Klik hier om een aanmeldingsformulier te downloaden. Deze formulieren vindt u ook op een van de planken bij de entree van ons clubhuis. Ingevulde formulieren mag u deponeren in de grijze brievenbus, eveneens aan de entree van ons clubhuis. Digitaal via ledenadm@avweert.nl of bij de ledenadministrateur in de brievenbus deponeren mag ook.
Voor meer informatie hierover kunt u  contact opnemen met Jac van den Berg van de ledenadministratie (ledenadm@avweert.nl).

Let op: Gratis deelname
Leden uit categorie C mogen gratis deelnemen aan alle activiteiten en trainingen van categorie D (recreanten) en aan alle Wandelactiviteiten (categorie G en H). Hiervoor aanmelden bij de ledenadministratie is echter verplicht!

Leden uit categorie D mogen gratis deelnemen aan alle Wandelactiviteiten (categorie G en H). Hiervoor aanmelden bij de ledenadministratie is echter verplicht!

Leden uit categorie G mogen gratis deelnemen aan alle trainingen en wandelingen van categorie H.

Met betrekking tot de krachtruimte: Leden uit de categorie B, C of D mogen uitsluitend onder begeleiding van hun eigen trainer gebruik maken van de krachtruimte en mits deze trainingen deel uitmaken van hun reguliere training.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar ledenadm@avweert.nl