Athletic Champs

Sinds 2012 heeft de Atletiekunie voor de pupillen een nieuwe opzet gemaakt voor de wedstrijden: de Atlethics Champs.
In het zomerseizoen zijn er dan 4 of 5 wedstrijden die iedere keer door een andere vereniging georganiseerd worden. Tijdens wedstrijd 1 en 3 komen dezelfde onderdelen aan bod. Dat zelfde geldt voor wedstrijd 2 en 4.  In 3 uur tijd worden de onderdelen doorlopen. Dus een hoge intensiteit in een korter tijdsbestek. Bovendien worden de wedstrijden in teamverband uitgevoerd, en dat verhoogt de spanning en het gezamenlijke plezier. Ouders die voorheen lange tijd langs de kant van de baan stonden te wachten, krijgen een actieve rol in de begeleiding en de jurering bij deze nieuwe wedstrijdvorm.

De volgende onderdelen komen aan de orde

Pupillen B/C/mini:

 1. Groepsestafette
 2. Stoten met medicienbal
 3. Hurkhoog springen
 4. Sprint, 40 meter
 5. Vortex werpen
 6. Horden lopen, 40 meter
 7. Verspringen
 8. Fietsband slingeren
 9. Hoogspringen
 10. Meters maken 4 min.

Pupillen A:

 1. Groepsestafette
 2. Hoogspringen
 3. Kogelstoten 
 4. Horden, 60 meter
 5. Vortex werpen
 6. Verspringen
 7. Polsstok verspringen
 8. Discus werpen
 9. Sprint, 60 meter
 10. Meters maken 6 min.

Elk onderdeel duurt 15 tot 20 min. Binnen deze tijd kan iedere atleet van het team zo veel mogelijk het onderdeel uitoefenen. Het beste resultaat wordt genoteerd.

Aan het einde van de wedstrijd worden de resultaten bekend gemaakt van alle teams en krijgen alle atleten een medaille.