Privacy

AV Weert streeft ernaar de gegevens van haar leden en van deelnemers aan evenementen conform de AVG-wet vertrouwelijk te behandelen. Binnen de reikwijdte van AV Weert vallen alle data die in de ledenadministratie (verenigingspakket) zijn opgenomen. Buiten de reikwijdte vallen:

  • gegevens die een clublid zelf elders achterlaat, óók indien deze gegevens atletiek-gerelateerd zijn (bijv. Inschrijven.nl)
  • informatie die op Facebook, Instagram, What’sApp e.d. is geplaatst (ook als het club-pagina’s zijn).

Kortom: alle informatie die buiten de vereniging om door een clublid of niet-lid op een sociaal medium wordt geplaatst, valt buiten het privacy-bereik van AV Weert.

In de Privacy Policy van AV Weert lees je meer informatie. Op deze site staat ook altijd de meest actuele versie.