Combinatie functionaris en commissies

Combinatiefunctionaris AV Weert:

Binnen AV Weert is een combinatiefunctionaris werkzaam vanuit Punt Welzijn.

Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een training verzorgen aan trainers).

De combinatiefunctionaris van onze vereniging is Roel Meuwissen. Met de visie ‘Een leven lang met plezier deelnemen aan sporten & beweeg activiteiten’ is hij aan het werk.

De drie gemeentelijke doelstellingen:

Daarnaast werkt hij aan drie gemeentelijke doelstellingen:

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen vereniging en andere organisaties.

Wat doet Roel:

Roel legt verbindingen met andere sportverenigingen, de wijk en het onderwijs. Hierdoor komt hij in contact met andere organisaties en zoekt hij naar mogelijkheden om elkaar te versterken en is hij opzoek naar samenwerkingsverbanden.

Verbinding met het onderwijs:

De grootste verbinding die gelegd wordt vanuit AV Weert is met het onderwijs. Roel verzorgt tijdens de gymlessen kennismakingslessen atletiek, waarbij Roel actief is op school of zorgt ervoor dat de school naar de accommodatie komt en op locatie kennis maakt met atletiek.

Versterken van AV Weert:

Vanuit de combinatiefunctionaris worden verschillende atletiekactiviteiten georganiseerd, projecten opgepakt en wordt de vereniging ondersteund bij maatschappelijke kwesties of andere vraagstukken.

Voorbeelden van taken binnen onze vereniging:

Het coördineren en verzorgen van atletiek kennismakingslessen

Organisatie, coördinatie en uitvoering van atletiek na school

Ondersteunen, organiseren of een bijdrage leveren aan sportdagen/ themaweken

De samenwerking zoeken met andere sportverenigingen

De samenwerking zoeken met andere combinatiefunctionarissen

De samenwerking intensiveren met organisatie, andere sportverenigingen en combinatiefunctionarissen.

Coördinatie, organisatie & uitvoering van RaceRunning

Singelloop coördinatie jeugdloop

Ondersteunen vereniging op vraagstukken

Het organiseren en een bijdragen leveren aan naschoolse- en vakantieactiviteiten

Naast combinatiefunctionaris is Roel ook actief als vrijwilliger in de vereniging waar hij de trainingen verzorgd samen met een aantal andere trainers bij de AB-junioren.

Heb jij een vraag voor Roel bel of app hem via 06-82095156