In Memoriam

Op 6 juni j.l. is Ron Wintjes na een ziekbed van enkele jaren op 65-jarige leeftijd overleden. 

Ron was meer dan 50 jaar jurylid tot en met wedstrijdleider en scheidsrechter op nationaal niveau. Hij was actief bij meerdere EK’s en vanaf het begin bij de Eindhoven Marathon, waar hij opklom tot wedstrijdleider gedurende de laatste tien jaren dat hij nog actief kon zijn. Ook was meer dan tien jaar actief als technisch gedelegeerde.

Toen in 2005 ons wedstrijdreglement werd omgezet in de IAAF-indeling, leverde Ron zo nuttig en steekhoudend commentaar, dat hij meteen gevraagd werd voor de Commissie, nu Werkgroep Wedstrijdreglement. Daarvan maakte Ron zelfs tot en met vorige maand actief deel uit. Ron was ook meermalen actief als onze vertegenwoordiger in de Internationalen Regel Kommission. 

Op 1 juli 2021 is Ron onderscheiden met de Unie Erespeld. De Atletiekunie en AV Weert heeft een bescheiden ‘mensenmens’ en zeer kundig reglementenman verloren.

We wensen Thea en familie veel sterkte.