LUDIEKE VIDEOCAMPAGNE “ONMISBARE SPORTVRIJWILLIGERS”: KRIJG JIJ OOK EEN GLIMLACH VAN BEWEGING?

Hoe zou een sportclub eruit zien als er géén vrijwilligers zijn? Om dat bewustzijn te vergroten én Weertenaren vooral ook te inspireren hoeveel voldoening het geeft om je in te zetten voor sportaanbieders hebben diverse partners in Weert een ludieke videocampagne ontwikkeld: “Onmisbare sportvrijwilligers in Weert”.

Het Lokaal Sportakkoord Weert omarmde het creatieve idee van Ronald Sinnige (zelf vrijwillig bestuurslid bij AV Weert) en bracht verschillende partijen bij elkaar. De campagne, ontwikkeld onder begeleiding van creatief bureau Outwards, gaat 23 november van start via tientallen sport- en mediapartners uit en rondom Weert.

Toen Ronald zich na teleurstellende vrijwilligersoproepen probeerde voor te stellen hoe zijn sportclub eruit zou zien zonder vrijwilligers, vond hij snel herkenning en steun bij andere sportaanbieders uit de regio. Patrick Oomen van het Lokaal Sportakkoord aarzelde geen moment en bracht partijen bij elkaar.

Het leverde een ludieke, creatieve actie op om mensen bewuster te maken van het belang van sportvrijwilligers, maar vooral ook de meerwaarde voor jezelf als je vrijwilliger wordt (ook al is het maar ééns per jaar). Reddingsbrigade Weert, Tensor Turnen, AV Weert en Tafeltennisvereniging Megacles werkten net als Punt Welzijn en Weert in Beweging samen om de videocampagne vorm te geven.

Herkenbare sketches bedenken en visualiseren, een campagnevideo samenstellen en het inrichten van een bijbehorende website waarop de contactgegevens te vinden zijn: www.WeertInBeweging.nl/vrijwilligers.

Ook alle andere sportaanbieders worden uitgenodigd om hun contactgegevens mee bekend te maken via deze website en hun vrijwilligersvacatures via de Sociale Marktplaats Weerterland.

links:

– video: https://youtu.be/J7ieb3jwPKQ

– website videocampagne: www.WeertInBeweging.nl/vrijwilligers

– website Sociale Marktplaats Weerterland: https://socialemarktplaats.puntwelzijn.nl/