Save the date (2 oktober 2021)

Beste leden,

Zoals al in eerdere berichtgeving is gemeld, is het voornemen om op 2 oktober a.s. een “welkom terug party” te houden voor alle leden bij AV Weert.

Tijdens deze bijeenkomst willen we graag weer in contact komen met alle leden en gewoon gezellig wat bijkletsen in een ongedwongen sfeer.

Tevens is dan het voornemen om de jubilarissen (in de breedste zin des woord) van 2020 en 2021 te huldigen.

Helaas gelden er momenteel nog dusdanige regels (met name de 1,5 meter onderlinge afstand) dat we onder deze omstandigheden deze bijeenkomst nog niet kunnen laten plaatsvinden maar de verwachting is dat deze rond 25 sept. komen te vervallen en dan zouden we de bijeenkomst dus wel kunnen laten doorgaan.

Vandaar dus deze melding om 2 oktober vrij te houden van 14.00 uur tot 17.00 uur en zodra we zeker weten dat het kan, zullen we dit aan alle leden alsnog kenbaar maken (zowel via de website als via een mail)

Met sportieve groet,

het bestuur