Eerste Jeugdtraining weer een feit

Op maandag 4 mei heeft de eerste jeugdtraining weer plaatsgevonden op de atletiekbaan.

Na een grondige voorbereiding door bestuur en trainers is de noodzakelijke routing aangebracht in het clubhuis waar alleen een toilet toegankelijk is. Voordat de training begon nog even alle noodzakelijke punten met de trainers besproken inzake alle hygiëne maatregelen die in overleg met de gemeente, NOC*NSF, Atletiek Unie dienen te worden genomen en om 17.50 uur kon dan de eerste atleet (ouders mogen tot aan het hekwerk) weer de atletiekbaan op nadat uiteraard eerst de handen even gedesinfecteerd werden.

Dat ook onze jeugd er weer veel zin in hadden bleek wel uit de enthousiasme die ze uitstraalde en de blije glunderende koppies waren dan ook al weer snel met rode koontjes door de inspanning.

Een geslaagde training dus en de eerste geluiden die we dan ook vanuit de gemeente kregen m.b.t. onze aanpak waren positief en dat sterkt ons in de toekomst.

Komende zaterdag zullen we alle jeugdtrainingen gaan evalueren met de trainers om te zien of we het trainingsaanbod kunnen verhogen.

Gelukkig zijn er al enkele ouders en trainers die een steentje willen bijdragen om als verplichte corona coördinator bij een training aanwezig te zijn maar hoe meer leden zich hierbij willen aansluiten, des te lager de inzet is per persoon. Het vraagt geen enkele opleiding en op deze manier kunt u ook nog eens legaal uw eigen kind zien sporten; hoe leuk is dat?

Aanmelden hiervoor kan bij Ronald Sinnige: rsinnige@hotmail.nl