Hervatting van de jeugdtrainingen

Beste leden,

Eindelijk weer eens goed nieuws in deze lastige tijd!

Met gepaste trots kan het bestuur melden dat, mede dankzij de geweldige inzet van onze jeugdtrainers, we vanaf komende maandag weer kunnen starten met de trainingen voor onze jeugd t/m 18 jaar.

Hierbij de integrale tekst zoals we deze vandaag naar de ouders van onze jeugdleden hebben gestuurd.

Beste ouders en (jeugd)leden,

Hopelijk is een ieder nog in goede gezondheid in deze bijzondere en lastige tijd. 

Zoals een ieder inmiddels ongetwijfeld heeft vernomen kunnen we weer beginnen met de trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar. 

Achter de schermen hebben het bestuur en de hoofdtrainers intensief over gebrainstormd hoe we hier, binnen alle richtlijnen, invulling aan kunnen gaan geven. 

Inmiddels zijn we trots en blij dat we op dit moment kunnen zeggen dat we de trainingen per maandag 4 mei a.s. weer kunnen gaan oppakken. 

Daar de huidige werkwijze door de zg. corona richtlijnen die zijn uitgevaardigd door NOC*NSF, Atletiek Unie en gemeente Weert voor ons volledig nieuw zijn, gaan we de komende tijd nog wel in beperkte mate trainen zodat we o.b.v. deze ervaringen kunnen vaststellen of dit zo lukt en voldoet aan ieders veiligheid en gezondheid. 

Na de eerste week zullen we als bestuur met de hoofdtrainers deze week evalueren om vast te stellen hoe of we verder kunnen. 

In de bijlagen treft u de algemene richtlijnen aan die wij tot nader order zullen hanteren maar voor de goede orde hierbij een overzicht van de geldende richtlijnen:

–          Aanmelden voor de training. Niet van te voren aangemeld betekent geen toegang

–          Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

–          Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en / of benauwdheidsklachten

–          Blijf thuis als iemand in jouw huis positief is getest op Corona

–          Geef bijzonderheden door als die er zijn. Bijv hooikoorts

–          Max 10 minuten van te voren aanwezig

–          Locatie verzamelen is bij de hoofdtrainer

–          Was handen voorafgaand aan de training, als je handen vuil zijn, na aanraken objecten waar veel mensen aanzitten, na toiletbezoek, na hoesten, na niezen in de handen, na snuiten van  de neus

–          Ga voordat je naar de vereniging gaat thuis naar het toilet

–          Te laat betekent geen toegang

–          Volg aanwijzingen corona coördinator en trainers

–          Houdt 1,5 m afstand tot trainers (en voor junioren tot iedereen)

–          Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes

–          Gebruik alleen je eigen bidon

–          Verlaat accommodatie meteen na training, dus op tijd ophalen

–          Wanneer trainers of corona coördinator vaak moeten ingrijpen bij een atleet kan de trainer en  / of corona coördinator besluiten om de atleet de toegang tot de accommodatie en training te  weigeren

–          Alleen de atleet die training heeft mag op de accommodatie

–          Kleedkamers en kantine zijn gesloten

–          Voor junioren: gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal of maak het materiaal voordat iemand  anders ze gebruikt schoon met de voorhanden zijnde schoonmaakmiddelen

–           zorg dat kind telefoonnummer van thuis weet/ bij zich heeft en ouders ten alle tijden bereikbaar moeten zijn!

Op dit moment zullen de navolgende trainingen worden aangeboden:

Maandag van 1800 – 1900 mini/c/b-pupillen

Dinsdag van 1800 – 1900 a-pupillen

Donderdag van 19.00 – 20.15 Junioren (hardlooptraining)

Vrijdag van 1830 – 1930 abc-junioren

Zaterdag van 0930 – 1030 d-junioren

Het is dus van belang dat de kinderen vooraf (uiterlijk 12 uur van te voren) worden aangemeld bij de hoofdtrainer. 

Voor de diverse groepen zijn dit:

Bregje (ABC – junioren): bregjecrolla@hotmail.com

Carlijn (D – junioren): crekmans@hotmail.com

Henk (A – pupillen): henkenmartinevanloon@kpnmail.nl

Lisa (Mini C/B pupillen): lisa.jacobs1999@gmail.com

Mocht u uw kind hebben aangemeld maar kan alsnog niet komen dient u uw kind ook weer af te melden bij de geldende hoofdtrainer. 

Daar de trainingen momenteel mede staan of vallen met de aanwezigheid van een corona coördinator (toezichthouder op naleving van de geldende corona protocol regels), doen wij tevens een dringend beroep op ouders om zich hiervoor aan te melden. Op dit moment is er nog een beperkt trainingsaanbod maar we zien natuurlijk graag dat we dit verder kunnen uitbreiden. 

Aanmelden als corona coördinator kan bij het bestuurslid atletiek: Ronald Sinnige: rsinnige@hotmail.nl. 

Des te groter deze groep is, hoe meer trainingen we weer kunnen gaan verzorgen. 

Daar de kleedkamers en kantine zijn afgesloten, adviseren wij u dat uw kinderen geen waardevolle spullen zoals telefoon en/of geld meenemen naar de baan. 

Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in om te gaan beginnen en we zien de kinderen dan ook graag weer snel. 

Met sportieve groet,

Bestuur en (jeugd) trainers AV Weert

POSTER_OUDERS_LR

POSTER_SPORTER_LR