9 Results for month: 11/2020

Afscheid Harry Peters

Op vrijdag 27 november heeft het bestuur toch alvast een sober doch corona proof afscheid genomen van Harry Peters. Als bestuur vinden we dat, mede gezien de gigantische positieve impact die Harry heeft gehad op de vereniging, een groot afscheid moet gaan plaatsvinden maar gezien de huidige tijd dit helaas nu niet ... More

Blijvende herinnering jubilarissen

Dit jaar zijn er 12 jubilarissen te eren die inmiddels 25, 40 en zelfs 50 jaar lid zijn. Helaas was het, in verband met de corona, niet mogelijk om de jubilarissen persoonlijk hiermee tijdens de ALV te feliciteren en moesten de dames het zoentje van onze oud voorzitter Harry Peters missen en de heren zijn hand....Wel ... More

Geslaagde 1e digitale Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 25 november 2020 heeft AV Weert voor het eerst in haar bestaan de eerste digitale algemene leden vergadering gehouden. Na enige weken voorbereidingen onder de supervisie van Jo Smits die als moderator die avond optrad, kon onze voorzitter Harry Peters de vergadering om precies 19.30 uur "digit... More

Virtual Winter Run, support your local club

In deze moeilijke tijden waarin het verenigingsleven stilligt en de deuren van onze club gesloten zijn, is het gemis van onze mooie sport groot. De coronacrisis vraagt al een lange tijd flexibiliteit, creativiteit en discipline van jullie en ons allemaal, dat beseffen wij maar al te goed. Hardlopen mag en kan gelukkig nog ... More

Hema Volksloop 6 december gaat niet door.

Ook de eerste zondag van de maand december de eerste zondag is er geen Hema Volksloop. 6 december gaat de loop dus niet door.Door de Corona mogen er nog steeds niet meer dan 4 personen samen lopen en zijn evenementen stopgezet. We hopen dat het 3 januari weer mogelijk zal zijn. ... More

Training regels weer op niveau 14 oktober

Op 17 november heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat de huidige cijfers aanleiding zijn voor een lichte versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sport betekent dit dat we teruggaan naar de situatie en daarbij horende maatregelen van 14 oktober, de gedeeltelijke lockdown. More

Leuk artikel in de Limburger

Onze voorzitter is recent gebeld door de Limburger of zij een artikel over een jeugdlid van AV Weert mochten schrijven. Via Lisa Jacobs, één van onze jeugdtrainers, is daarna in goed overleg met de ouders dit leuke artikel in de Limburger geplaatst. More

Combinatiefunctionaris AV Weert:

Binnen AV Weert is een combinatiefunctionaris werkzaam. Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere ... More

Verscherpte regelgeving per 4 november 22.00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 3 november jl. is het vanaf 4 november 22.00 uur voor de komende tijd niet toegestaan om te sporten met meer dan 2 personen ouder dan 17 jaar (zowel binnen als buiten) excl. de trainer. Daar de trainingen vanuit AV Weert voor de leden ouder dan 17 jaar al formeel waren ... More