Combinatiefunctionaris AV Weert:

Binnen AV Weert is een combinatiefunctionaris werkzaam. Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een training verzorgen aan trainers).

De combinatiefunctionaris van onze vereniging is Carlijn Rekmans. Met de visie ‘Een leven lang met plezier deelnemen aan sporten & beweeg activiteiten’ is zij aan het werk.

De drie gemeentelijke doelstellingen:

Daarnaast werkt zij aan drie gemeentelijke doelstellingen:

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid.

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen vereniging en andere organisaties.

Wat doet Carlijn:

Carlijn legt verbindingen met andere sportverenigingen, de wijk en het onderwijs. Hierdoor komt zij in contact met andere organisaties en zoekt zij naar mogelijkheden om elkaar te versterken en is zij opzoek naar samenwerkingsverbanden.

Verbinding met het onderwijs:

De grootste verbinding die gelegd wordt vanuit AV Weert is met het onderwijs. Carlijn verzorgt tijdens de gymlessen kennismakingslessen atletiek, waarbij Carlijn actief is op school of zorgt ervoor dat de school naar de accommodatie komt en op locatie kennis maakt met atletiek.

Versterken van AV Weert:

Vanuit de combinatiefunctionaris worden verschillende atletiekactiviteiten georganiseerd, projecten opgepakt en wordt de vereniging ondersteund bij maatschappelijke kwesties of andere vraagstukken.

Voorbeelden van taken binnen onze vereniging:

· Het coördineren en verzorgen van atletiek kennismakingslessen

· Organisatie, coördinatie en uitvoering van atletiek na school

· Ondersteunen, organiseren of een bijdrage leveren aan sportdagen/ themaweken

· De samenwerking zoeken met andere sportverenigingen

· De samenwerking zoeken met andere combinatiefunctionarissen

· De samenwerking intensiveren met organisatie, andere sportverenigingen en combinatiefunctionarissen.

· Coördinatie, organisatie & uitvoering van RaceRunning

· Singelloop coördinatie jeugdloop

· Ondersteunen vereniging op vraagstukken

· Het organiseren en een bijdragen leveren aan naschoolse- en vakantieactiviteiten

Naast combinatiefunctionaris is Carlijn ook actief als vrijwilliger in de vereniging waar zij de trainingen verzorgd samen met een aantal andere trainers bij de D-junioren.

Heb jij een vraag voor Carlijn bel of app haar via 06-14282354