EHBSO opleiding groot succes

Mediweert is een grote sponsor van onze vereniging . Marieke Brinkman is sportarts bij Mediweert en was bereid om 2 keer een cursus EHBO voor sportongevallen (en ter voorkoming daarvan) te houden voor alle trainers en wandelgidsen van AVWeert.

Deze heeft plaats gevonden op zaterdagmiddag 19 oktober en woensdagavond 13 november.

Op prettige, duidelijke en zeer deskundige wijze heeft zij alles uiteengezet voor een aandachtig gehoor.

Tevens was er ook een goede wisselwerking en betrokkenheid.

 Wij danken Marieke hartelijk voor het ter beschikking stellen van haar tijd om de cursus aan onze trainers te geven.

Namens het bestuur

Ine Oosterling