Geen sportevenementen en clubbijeenkomsten

De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen evenementen mogen worden georganiseerd waarvoor een vergunning verplicht is.

Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 28 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities.

De verwachting is dat ook na 28 april het “normale” leven nog niet in één keer weer op gang zal komen en het is zelfs mogelijk dat de huidige beleid (intelligent opgesloten) ook na 28 april verlengt zal worden.

Alle trainingen, bijeenkomsten, cursussen etc. zullen dus binnen AV Weert tot nader order geen doorgang vinden.