Opschorting ALV

Beste leden, Zoals een ieder inmiddels wel weet, is er een crisis gaande die ongekende impact heeft op ons (sociale) leven.

Op 23 maart heeft onze regering besloten dat alle samenkomsten tot, in ieder geval, 1 juni a.s. zijn verboden.

Statutair moet na afloop van 5 maanden na het boekjaar een ALV worden gehouden . Het bestuur gaat ervan uit dat de u, gelet op de omstandigheden, akkoord gaat met uitstel. Mogelijk dat de ALV in juni kan worden gehouden, echter, dit is op dit moment nog heel onzeker.

Conform de richtlijnen van het NOC / NSF zijn ook al onze trainingen en wedstrijden verboden tot en met in ieder geval nog 6 april 2020 maar we sluiten niet uit dat deze datum, mede gezien bovenstaand besluit, nog verder zal worden aangescherpt.

Wij benadrukken een ieder om de uitgesproken maatregelen ter harte te nemen zodat we hopelijk weer z.s.m. in clubverband kunnen samenkomen.

Wij houden u uiteraard via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen in deze en wensen een ieder veel gezondheid toe.

Met sportieve groet, het bestuur