Looptrainer 3 cursus

Beste leden,

Altijd al iets meer willen doen voor de vereniging?

Het is nog altijd de bedoeling dat we proberen de cursus Basis Looptrainer 3 in Limburg te houden en Kerkrade is als locatie kandidaat. Deze opleiding wordt uiteraard aan onze leden vergoed door de vereniging.

De Atletiekunie heeft de cursus vanwege de coronapandemie verplaatst naar het najaar. Bij de eerste rondgang hebben zich zes kandidaten gemeld. De Atletiekunie vraagt nu dat belangstellenden zich aanmelden op de interesselijst om vervolgens te kunnen bepalen of de cursus doorgang kan vinden en op welke locatie.

Het aanmelden op de interesselijst dient als volgt plaats te vinden:

www.atletiekunie.nl

Klik op trainer en coach

Klik op opleidingen

Klik op Basis looptrainer 3

Onderaan bij de button Interesselijst de naam invullen

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt door de Atletiekunie de locatie bepaald.