Van de bestuurstafel

Beste leden, 
In de afgelopen periode hebben we als bestuur weer met diverse zaken te maken gehad. Hierbij een kort overzicht.


Contributie 2021
We hebben naar aanleiding van de melding over de aanstaande inning van de contributie gelden over 2021 enkele reacties ontvangen met de vraag of er ook mogelijkheden zijn tot enige restitutie. Naar aanleiding van hetgeen is besloten door de leden tijdens de ALV in november 2020 heeft het bestuur toen aangegeven om het besluit om geen restitutie over 2020 en geen verhoging over de contributie voor 2021, te volgen. Tijdens de najaar ALV in 2021, waarbij we wederom onze financiële situatie bespreken, kunnen we de eventuele andere mogelijkheden samen beoordelen. De leden die hebben gereageerd hebben inmiddels een reactie terug ontvangen.


Voorzitter / Secretaris
Op dit moment is het bestuur van AV Weert nog steeds zonder een voorzitter en secretaris. Door dit gemis kan het dus voorkomen dat bv. niet adequaat op mailtjes van leden en derden wordt gereageerd daar de mailbox van het bestuur niet meer frequent wordt geopend. 


Verhuur kantine ruimte
Het College heeft ons benaderd of ze onze kantine ruimte kunnen huren voor het geven van lessen. Na overleg met de gemeente of dit überhaupt mogelijk was en daar een akkoord op gekregen, hebben we dit verzoek verder samen doorgesproken. Op dit moment is echter een keuze gemaakt door het College om elders één grote ruimte te huren waarin meerdere klassen terecht kunnen. Mogelijk dat er eind schooljaar toch nog een behoefte is en dan vernemen we meer. 


Schoonmaak
Door het wegvallen van MediWeert is ook de schoonmaak van ons clubhuis een punt van aandacht geworden. 
Op dit moment wordt door de klusploeg ook enige lichte schoonmaakwerkzaamheden gevoerd maar het echte zware schrob- en poetswerk is ook met enige regelmaat nodig. Daarnaast zijn er 2 bedrijven betrokken bij de reeds uitbestede schoonmaakwerkzaamheden (toiletten en binnen- en buitenramen) en heeft het bestuur nu aan 3 schoonmaakbedrijven een advies en all-in offerte opgevraagd. Mochten er echter vrijwilligers zijn die aangeven deze klus structureel op te willen pakken, dan verneemt het bestuur dit uiteraard graag en kunnen we deze kosten ons dus besparen. 

Alarmcentrale / Alarmopvolging
Er is enig verschil van mening ontstaan tussen het bestuur en ons voormalig alarmopvolging bedrijf over enkele rekeningen. Hierbij heeft het bedrijf aangegeven om geen zaken meer met ons te willen doen. Via Piet Houben hebben we binnen een week dit elders weer weten onder te brengen. Alle sleutelhouders zijn inmiddels hierover geïnformeerd. 
Trainers
Via Bregje en Bas zijn er recent weer twee trainers toegevoegd aan ons trainerscorps. Beide zijn geen onbekenden binnen AV Weert.Het bestuur wil langs deze weg Bob Stultiens en Richel Keijsers van harte welkom heten. 

TC
Bregje heeft ook extra ondersteuning gekregen in de TC. Ze gaf aan dat Lars Willems hierbij wilt helpen. Lars is al heel lang lid bij AV Weert en momenteel ook alweer enige jaren jeugdtrainer. Het bestuur wenst Lars veel plezier bij deze aanvullende taak.