Nieuw PR bij ALV

Op woensdag avond 20 november jl. is onder voorzitterschap van Harry Peeters in een record tijd de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

Tijdens deze ALV zijn Thijs Winkelmolen als penningmeester en Ronald Sinnige als bestuurslid Atletiek toegetreden en is met algemene stemmen de contributie voor 2020 vastgesteld.

Gezien de snelheid van deze vergadering heeft er geen pauze hoeven plaats te vinden en werd de resterende tijd dan ook gebruikt om nog even gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of iets sterkers.