Virus bestrijding

Beste leden,

Covid 19 is zeker nog niet overwonnen en op dit moment zien we helaas zelfs dat het virus zich weer ernstig om zich heen grijpt.

Naast de bekende algemene regels waar men als individu aan dient te voldoen is het schoonhouden van materiaal en gebouw uiteraard ook een belangrijk proces in de bestrijding van het virus.

Binnen de vereniging houden we ons dan ook absoluut aan de opgestelde protocollen vanuit de RIVM.

Maar daarnaast hebben we ook nog Wim Hellebrekers!

Wim heeft vanuit zijn oude professie kennis van zaken m.b.t. licht. En uitgerekend licht blijkt een killer m.b.t. virussen waar covid 19 onder valt. Het gaat in dit geval overigens niet om gewoon licht maar om de zg. UV-C straling. Dit licht wordt met speciale lampen gecreëerd en is een straling die gelukkig in zonlicht door de atmosfeer wordt uitgefilterd want anders zouden we allemaal levend verbranden en blind raken. 

De kennis rondom licht en virussen is niet nieuw. Al ruim 100 jaar geleden was men al bekend met dit fenomeen en Wim heeft bv. oude tekeningen van het waterleidingnetwerk in Marseille van zo’n 100 jaar geleden waarin deze procedure in is opgenomen.

Met deze kennis heeft Wim een apparaat ontwikkeld waarmee hij ruimten kan ontsmetten.

Na diverse testen en onderzoek door diverse laboratoria is aangetoond dat dit systeem werkt.

Wim doet nu gemiddeld zo’n 2 x per week minimaal een uur het krachthonk op deze manier extra reinigen. Andere ruimten zullen t.z.t. hieraan worden toegevoegd.

Uiteraard blijft, ondanks deze geweldige aanvulling, de normale hygiëne maatregelen van kracht maar dat dit een waardevolle aanvulling op de voorgeschreven maatregelen vanuit het RIVM is, moge duidelijk zijn.

Namens het bestuur willen wij Wim in ieder geval hartelijk danken voor zijn inzet in deze.