Voortgang opstart trainingen

Beste leden,

Via deze weg willen we u allen graag op de hoogte brengen van de voortgang inzake de opstart van de trainingen voor alle leden.

Jeugdtrainingen

In overleg met de coördinatoren van de jeugdtrainers hebben we vanaf maandag 18 mei een uitbreiding van trainingen kunnen inregelen zodat alle jeugdleden twee trainingsmomenten in de week aangeboden krijgen. Wel zal hier ten alle tijden (tot nader order) tijdens de training een ouder bij aanwezig dienen te zijn. Alle ouders zijn hier inmiddels over geïnformeerd en worden regelmatig ge-update over de planning. Stelling is namelijk; geen ouder als toezicht gepland bij een jeugdtraining; geen training!

Atletiek trainingen 19+

Er is, in overleg met de coördinatoren van de atletiektrainers, een aangepast trainingsprogramma voor op de baan opgesteld waarbij we rekening houden met alle geldende regels die de overheid, NOC*NSF, Atletiek Unie en gemeente Weert hebben opgesteld. De trainers zijn hier inmiddels over geïnformeerd en zodra dit voorstel door hun akkoord is bevonden, zullen we hier eveneens vanaf maandag 18 mei mee kunnen gaan starten.

De zogenaamde bos- en weg trainingen zijn inmiddels aangemeld bij de gemeente Weert. Zodra deze akkoord zijn bevonden kunnen deze van start gaan.

Wandeltrainingen

Op dit moment vind de afronding plaats van het trainingsaanbod voor de wandelaars. Daar deze momenteel allemaal buiten de baan plaatsvinden, zal deze ook eerst aangemeld dienen te worden bij de gemeente en een akkoord over moeten komen voordat deze kunnen starten. Uiteraard zullen we de trainers hierover z.s.m. informeren en waarbij uiteraard ook de richtlijnen van NOC*NSF, KNWB en de gemeente Weert zullen worden nageleefd.

In de bijlage ziet u de richtlijnen die momenteel gelden voor de atletiek trainingen. Neem hier goede nota van. Vanuit de gemeente Weert hebben we vernomen dat er tot op heden geen maximum is gesteld (anders dan de 30 personen regel die in zijn algemeenheid momenteel nog geldt) aan de groepsgrootte maar waarbij uiteraard wel de 1,5 meter maatregel geldt bij iedere trainingsvorm.

Op de baan gelden nog enkele algemene regels zoals desinfectie van handen bij betreden van het terrein, alleen leden die komen trainen hebben toegang (dus geen ouders etc. muv de ouder die als coördinator is gepland), het feit dat alleen de invalide toilet beschikbaar is voor uiterste nood, materiaal en deurhandgrepen dient te worden schoongemaakt en kleedruimtes, kantine en douches zijn gesloten.

Protocol-Verantwoorde-Atletieksport_07052020-1

Het streven is dus dat iedereen weer vanaf maandag 18 mei of eerder kan trainen met uitzondering nog van de NSG groep, krachttrainingen en wandelaars. Met de betrokken trainers van deze groepen zal het bestuur contact onderhouden hoe we ook deze groepen t.z.t. op een veilige manier weer hun training/instuif kunnen gaan geven.

Het bestuur