Afscheid Jeanny Peters

Meer dan 15 jaar heeft Jeanny Peters vol overgave en zeer enthousiast een groep geleid op vrijdagmorgen . Nu wil ze ook eens wat anders gaan doen en stopt ze helaas met training geven. Het bestuur en natuurlijk ook de betreffende leden zijn haar heel dankbaar voor de jarenlange inzet en Jeanny werd daarom goed  in de bloemetjes gezet. Piet Houben gaat haar vrijdagmorgentraining overnemen.