Algemene Leden Vergadering op 22 mei 2024

Noteer alvast deze datum voor de komende ALV!!