Cursisten LT2 geslaagd

Donderdag 2 december is voor de groep cursisten die de cursus LT2 hebben gevolgd en die door Piet Houben is georganiseerd en gegeven, als een heugelijke dag verlopen.

Alle cursisten zijn namelijk eervol geslaagd

De cursisten zijn:
Bart Doesburg, Jenny Lenaers,  Jens de Wit,  Luc Burgerjon,  Roy Snellen,  Saskia v Dooren.

Docent:  Piet Houben

Het bestuur wil alle cursisten van harte feliciteren met dit resultaat en hopen dat ze hun kennis volop kunnen inzetten binnen de vereniging.

Ook wil het bestuur Piet langs deze weg bedanken voor zijn inzet en behaalde prestatie.