Trainingen Atletiek vanaf 15/10/20

Beste leden,

Op basis van de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door onze minister-president en zojuist zijn verwoord door de gemeente Weert in een overzicht van corona maatregelen, zijn we helaas genoodzaakt om de buiten trainingen voor de leden > 17 jaar voor de komende 4 weken stop te zetten (dus iig tot en met 11 november 2020). 


Voor de trainingen aan leden t/m 17 jaar geldt dat de kleedkamers en de toiletgroepen met ingang van donderdag 15 oktober gesloten blijven. Het invalide toilet zal geopend blijven zodat hier gebruik van kan worden gemaakt in uiterste noodzaak. Leden dienen dus zoveel mogelijk thuis gebruik te maken van het toilet.Tijdens de trainingen voor de jeugd t/m 17 jaar gelden de huidige regels (t/m 12 jaar is onderling de 1,5 meter regel niet geldig en voor 13 t/m 17 jaar geldt deze regel niet tijdens de training).


Daar de trainingen in de binnenruimte is toegestaan tot maximaal 30 personen (waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand gewaarborgd dient te blijven en dus de groepsgrootte afhankelijk is van de grootte van de ruimte) zullen de trainingen in het krachthonk nog kunnen doorgaan. De betreffende trainers dienen dus goed rekening te houden met de groepsgrootte. 


Ook de NSG-groep, die momenteel op dinsdag avond in een sporthal trainen, kunnen hun trainingen vooralsnog blijven voortzetten. 

Hetzelfde geldt voor de racerunner trainingen. Deze zijn weliswaar buiten maar qua groepsgrootte i.c.m. het aantal trainers te splitsen in groepen < 4 personen. 


Als bestuur hopen we uiteraard dat deze richtlijnen weer zo spoedig mogelijk komen te vervallen. We vragen echter nadrukkelijk aan trainers en leden om niet de grens van de uitgevaardigde richtlijnen op te zoeken en zodra de gezondheid en/of veiligheid in deze in gevaar komt, te kiezen voor het algemeen belang om zo het virus uit de wereld te krijgen.

 
Mochten er vragen zijn m.b.t. het bovenstaande dan kan men zich ten alle tijden wenden tot ondergetekende (rsinnige@hotmail.nl).


We wensen iedereen veel wijsheid maar bovenal veel gezondheid toe en hopelijk weer tot snel. 

Met sportieve groet,
namens het bestuur van AV Weert 

Ronald Sinnige (bestuurslid atletiek)