Update trainingen atletiek

Nu we momenteel weer enigszins aan het terugkeren zijn naar het “oude normaal” heeft op woensdag 8 juli het bestuur in overleg met het trainerskorps de afgelopen periode geëvalueerd. De periode van corona heeft er namelijk toe geleidt dat de trainingen en trainingstijden moesten worden aangepast o.b.v. de mogelijkheden/beschikbaarheid van de (jeugd)trainers in combinatie met inachtneming van geldende regels en beperkingen die waren opgelegd vanuit de overheid en gemeente.

Dit was geen gemakkelijke klus daar niemand een blauwdruk heeft liggen hoe je vanuit een volledige stillegging van trainingen in fases qua leeftijd, omstandigheden, persoonlijke gevoelens van veiligheid, mogelijkheden en steeds weer aangepaste geldende beperkingen weer langzaam op gang kunt komen.

We zijn ons ervan bewust dat er tussentijds (marginale) keuzes gemaakt zijn die niet bij iedereen aansloten op zijn/haar eigen beleving/wensen m.b.t. de trainingstijden. Dit heeft dan ook geleidt tot enkele schriftelijke vragen bij het bestuur die we echter naar volle tevredenheid konden beantwoorden.

We zijn als bestuur zeer blij dat we afgelopen woensdag, met nog steeds inachtneming van de geldende regels, in goed overleg de trainingen weer zo hebben kunnen inrichten dat alle trainingsgroepen weer op hun eigen tijden kunnen starten en/of weer opgestart kunnen worden (zie hiervoor ook het tabblad “Trainingen” op deze website.

Wel benadrukken we dat in opdracht van de gemeente de kleedkamers en douches tot minimaal 10 augustus gesloten dienen te blijven. En voor de goede orde; het virus is zeker nog niet overwonnen dus er zijn nog steeds geldende regels.

Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Het bestuur wil via deze weg alle trainers en leden bedanken voor de getoonde flexibiliteit en begrip voor de keuzes die zijn gemaakt.

Blijf gezond, denk aan elkaar, hou afstand en veel sportplezier

Namens het bestuur

Ronald Sinnige