Update vanuit het bestuur

Beste leden,

Na een roerige periode waarin we in wisselende omstandigheden wel of niet konden trainen, lijkt gelukkig de periode om onder “normale” omstandigheden te kunnen sporten, weer te zijn aangebroken. 

Help het bestuur besturen

Als bestuur hebben we in deze periode ook niet stilgezeten. Veel aandacht is uitgegaan naar zaken regelen rondom corona, (niet onverdienstelijke) contacten gelegd met mogelijke sponsoren (hou onze website hiervoor in de gaten!), beantwoording vragen vanuit o.a. gemeente, Atletiek Unie en Wandelbond, deelname Weerter Sportakkoord, opstellen jaarrekening 2020 en vooruitzicht 2021 en voorbereidingen treffen voor de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). In de najaars-ALV komen we hierop terug, incl de financiële verantwoording en onze mogelijkheden in deze.

Maar heel eerlijk: we missen menskracht. Het bestuur heeft geen voorzitter, secretaris en ledenadministrateur. Bepaalde zaken blijven liggen of krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Dit baart ons grote zorgen en we vragen ook jou nadrukkelijk of je iemand weet. Ook voor kerntaken als communicatie, sponsorwerving, etc.

Verenigingsweekend in oktober: doe mee!

In het eerste weekend van oktober willen we als vereniging graag weer een echt verenigingsweekend organiseren. 

Zo staat op vrijdag 1 oktober de (….) Singelloop op het programma. Op zaterdag 2 oktober een “Welkom terug” feest voor alle leden en op zondag 3 oktober de Hema Volksloop.  

Denkers en doeners voor m.n. het “Welkom terug”-feest  zijn uiteraard van harte uitgenodigd om zich bij ons te melden!

Tot slot

We zijn een vereniging met leden. Een lid betaalt contributie. Nu kan het voorkomen dat men in een bepaalde situatie terecht is gekomen en er financiële issues spelen. U mag daar uiteraard altijd contact over zoeken met het bestuur om tot een passende oplossing te komen maar ook de gemeente heeft meerdere instanties waarbij men terecht kan voor hulp en/of ondersteuning.

We wensen eenieder weer veel sportplezier en een fijne vakantieperiode toe.