Verzekeringen

Tijdens de laatste ALV vergadering is er een vraag gesteld over de verzekeringen die AV Weert heeft lopen via de AU.

Hieronder kunt u lezen hoe het één en ander is geregeld

Aansprakelijkheidsverzekering

Dekking

Deze verzekering verleent dekking indien er sprake is van aansprakelijkheid van de verzekerden voor zaak- en/of letselschade van derden welke verband houden met atletiekactiviteiten en/of hieraan gerelateerd zijn. Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met de organisatie van verenigingsevenementen (tot 2.500 deelnemers) en activiteiten, welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hieraan wel bevorderlijk zijn. (Bijvoorbeeld oud papier actie of een bingoavond om de verenigingskas te spekken).


Ongevallenverzekering

Dekking

Deze verzekering verleent een kapitaalsuitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering is van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door de aangesloten vereniging/stichtingen zijn vastgesteld. Ook het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar die activiteiten plaatsvinden. De activiteiten moeten wel direct atletiekclub gerelateerd zijn.

Verzekerden

Alle leden van de Atletiekunie (waaronder ook bestuursleden en aspirantleden) alsmede alle trainers en vrijwilligers die als zodanig zijn geregistreerd.

Uitsluitingen

In geen geval kunnen onder deze polis het eigen risico en/of verlies van no-claimkorting die van toepassing zijn op de eigen ziektekostenverzekering worden geclaimd.