Wandelgroepen

Helaas kunnen de wandelgroepen nog niet starten, omdat de vereniging zich niet kan houden aan de richtlijnen van de gemeente en de bonden, zoals o.a.de aantallen (we hanteren altijd de instuifmethode) en de steeds wisselende startplaatsen.