Afscheid van Theo Beelen als trainer bij AV Weert

Dinsdag 15 juni heeft Theo Beelen officiëel afscheid genomen van zijn laatste trainingsgroep.
Hij is gefêteerd met bloemen ,presentjes en enkele toespraken.

In de bijlagen enkele speeches die hij heeft mogen ontvangen van de leden en bestuurslid wandelen.

Namens het bestuur kunnen we alleen maar onze grote dank uitspreken aan Theo voor al het werk wat hij geheel vrijwillig heeft verricht ten gunste voor de vereniging en in sommige gevallen zelfs nog steeds doet.