Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt u van harte uit om op 20 november a.s. de algemene leden vergadering bij te wonen.

De vergadering zal om 19.30 uur aanvangen en vindt plaats in Baan 9.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.       Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2.       Verslag ALV 22 mei 2019 (bijgesloten)

3.       Bestuursverkiezing: vacant zijn de posities van penningmeester en bestuurslid Atletiek. Het bestuur stelt voor:

  1. Thijs Winkelmolen, penningmeester
  2. Ronald Sinnige, bestuurslid Atletiek

Eventuele andere kandidaten voor beide functies kunnen zich conform de statuten vóór aanvang vergadering melden bij het bestuur

4.       Vaststellen begroting 2020 en contributies 2020 (bijgesloten)

5.       Rondvraag

6.       Sluiting 

Eventuele vragen voor de rondvraag kun je vooraf mailen naar info@avweert.nl