Dagelijkse bestrijding covid19 in krachthonk

Zoals al een keer eerder vermeld heeft Wim Hellebrekers vanuit zijn professie, onderzoek gedaan naar de bestrijding van Covid19 m.b.v. licht. Hiervoor had hij een mobiele installatie ontwikkeld waarmee hij op gezette tijden het krachthonk mee ontsmette.

Daar dit echter een terugkerend proces was en Wim hier iedere keer bij aanwezig diende te zijn, is in overleg met Wim gekeken hoe dit eenvoudiger kon.

De oplossing is recent geïnstalleerd door Wim, Henk en Frits en nu wordt er dagelijks, in de nachturen, het krachthonk gedesinfecteerd m.b.v. 4 zogenaamde UVC lichtbuizen.

Ondanks de al genomen maatregelen m.b.t. de ventilatie, kunnen we natuurlijk nooit uitsluiten dat iemand een Covid19 besmetting oploopt en uiteraard blijft het noodzaak om de attributen na gebruik schoon te maken. Maar door deze extra investering is de kans op Covid19 besmetting in het krachthonk nog verder afgenomen.

Daar de armaturen (nog) niet zijn afgeschermd, is het gooien met ballen voorlopig niet toegestaan in het krachthonk en dient de tijdklok ten alle tijden onder stroom te blijven staan.